Celiakiförbundet

Så skriver du en motion

Motioner

Alla medlemmar, förutom juridiska, har rätt lämna in förslag till stämman, så kallade motioner. Senast första februari ska motionerna skickas till kansliet. Skicka motionen via e-post till [email protected].

En motion ska vara uppbyggd enligt följande:

 • Datum, ort
 • Rubrik
 • Inledning
 • Motivering till beslut
 • Förslag på beslut:

Jag/vi föreslår förbundsstämman besluta att …

 • Avsändare
 • Kontaktuppgifter

Så här står det i stadgarna:

 • Medlemmar, dock ej juridiska, läns- och lokalföreningar samt ungdomsförbundet har rätt att motionera.
 • Förbundsstyrelsen och revisorerna har förslagsrätt till förbundsstämman.
 • Motion till förbundsstämma skall vara inlämnad till förbundskansliet senast den 1 februari.
 • Alla motioner ska offentliggöras senast första arbetsdag efter 1 februari.
 • Förbundsstyrelsen skall avge yttrande över inlämnade motioner.
 • Motionär har rätt att på förbundsstämma yttra sig vad avser inlämnad motion.