Här finner du tävlingsvillkoren för tävlingen som pågår på Svenska Celiakiförbundet Facebook-konto samt Instagram-konto från den 19/3 – 25/3 2021, i samarbete med Mixwell AB

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn publiceras på Facebook kontot: www.facebook.com/celiakiforbundet samt Instagram kontot: www.instagram.com/svenskaceliakiforbundet du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan.

Du måste vara 18 år och bosatt i Sverige för att delta. Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa Allmänna Tävlingsvillkor och samtycker till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2. Ansvarig för tävlingen är: Svenska Celiakiförbundet. Magnus Ladulåsgatan 1. 11865 Stockholm , [email protected] 

3. För att vara med och tävla måste du följa tävlingsanvisningarna på Svenska Celiakförbundets facebook och/eller instagram konto.

4. Endast ett tävlingsbidrag per/person och sociala medie godkänns.

5. Tävlingen pågår till 25/3 2022. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast kl.
23:59 den 25/1. Totalt utses 15 st vinnare som publiceras på Facebook och Instagram under vardera tävlingsinlägg under v. 13 2022

6. Vinnaren utses av juryn: Anställda på Svenska Celiakiförbundets kansli samt respresentant från Mixwell AB. Juryn utser totalt 15 st vinnare.
Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

7. Priserna består av 5 produktboxar från Mixwell AB (värde 530 kr/st), samt 10 st presentkort i Mixwell’s webshop a’ 200 kr. Varje vinnare får priset hemskickad till angiven adress eller mailat via e-mail. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via sitt konto på
Facebook eller Instagram. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.

8. Anställda i Svenska Celiakiförbundet och Mixwell AB får inte delta i tävlingen.

9. Svenska Celiakiförbundet eller Mixwell AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Celiakiföreningen i Stockholm län tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

10. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget
till Svenska Celiakiförbundet. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Svenska Celiakiförbundet får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Svenska Celiakiförbundets normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

11. Svenska Celiakiförbundet förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Svenska Celiakiförbundet bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller
moraliskt opassande.

Lycka till i tävlingen!