Personer som äter en strikt glutenfri diet, som kan innehålla produkter märkt glutenfri och med ett innehåll av högst 20 ppm gluten, behöver inte vara oroliga för att de får i sig skadliga mängder av gluten från de glutenfria produkterna. Dock bör alla med celiaki besöka dietist ofta, exempelvis någon gång vartannat år, för att planera och följa upp sin diet, och på ett tidigt stadium kunna identifiera och utesluta livsmedel som innehåller eller kan innehålla större mängder gluten.

Vissa naturligt glutenfria råvaror, så kallade pseudocerealier, som exempelvis bovete, kan genom kontamination innehålla gluten i större mängd trots att bovete, likt havre, i sig själv inte innehåller gluten.

Det beror på att det kan odlas på fält i närheten av vete, korn och råg, och även hanteras i transport eller i kvarnar och vid förpackning efter att gluteninnehållande sädesslag har hanterats, och tester från vete, korn eller råg blandas i bovetet eller andra glutenfria råvaror. Det finns bovete som är märkt glutenfri, vilket innebär att producenten intygar att det inte finns mer än 20 ppm gluten i produkten. Vi har samlat en lista över produkter med det Överkorsade axet som garanterar att  produkten inte innehåller mer än 20 ppm gluten.

Det är svårt att på egen hand avgöra var riskerna med kontamination finns, och vilka naturligt glutenfria produkter och råvaror som skulle kunna innehålla gluten. Därför rekommenderas alla som har celiaki att prata med en dietist om sin glutenfria diet. Om dietisten skulle vara okunnig om celiaki går det alldeles utmärkt att vända sig till en annan dietist. Glöm inte att ta med de nya nationella riktlinjerna för nutritionsbehandling vid celiaki till din dietist, för att säkerställa att du får relevanta och korrekta råd.

Har du fler frågor kring ämnet går det bra att kontakta [email protected] läs gärna också artikeln 20 miljondelar- gränsen för glutenfritt.