Om inte det glutenfria hanterats först så tvätta av ytor, redskap, knivar och skärbrädor emellan. Använd separata brödkorgar och uppläggningsfat.