Jag fick min celiakidiagnos i mars 2019 och gick då med i Celiakiförbundet. Det jag tycker är svårast är alla de olika märkningarna på förpackningar i mataffären. På några står det ”fri från gluten”, på andra ”glutenfri” och några har en symbol med ett överkorsat ax. Kan man äta alla dessa varor eller finns det några man bör undvika om man har celiaki? Vad är det egentligen för skillnad på de olika märkningarna?
JANE


Stort tack för din fråga Jane. Som du skriver finns det några olika sätt att märka ut att en vara är glutenfri, det vill säga innehåller högst 20 mg gluten per kilo (20 miljondelar, som förkortas ”ppm”). Denna märkningslag gäller i hela EU vilket betyder att alla matvaror som säljs inom EU och påstås vara glutenfria får innehålla högst 20 ppm gluten.
.


I Sverige måste den som tillverkar färdigförpackade glutenfria livsmedel anmäla produkterna till Livsmedelsverket, som har en särskild förteckning över alla ”fri från”-produkter. Det är dock tillverkaren själv som ansvarar för att produkten verkligen är glutenfri, och får se till att tillverkningsprocessen och förpackningsprocessen sker på ett säkert sätt, så att slutprodukten innehåller högst 20 ppm gluten. Produkten får då märkas som glutenfri, eller fri från gluten. SCF rekommenderar att alltid leta efter Det överkorsade axet.
.


Det överkorsade axet är en extra säkerhetsnivå och innebär att ett europeiskt celiakiförbund har genomfört en särskild revision av produktionsanläggningen, och varje år begär in ett testintyg som visar att produkten verkligen är glutenfri, och att glutennivåerna inte ligger över de tillåtna 20 mg per kilo. Enligt en undersökning som genomförts av de europeiska celiakiförbunden känner sig medlemmarna mer trygga med produkter som märkts med Det överkorsade axet. I Sverige är det Svenska Celiakiförbundet som genom ett auktoriserat revisionsföretag certifierar produkter som saluförs av svenska företag med Det överkorsade axet.

CeliakiForum nr 2 2019