Jag har mjölkallergi och gick med i Celiakiförbundet 2009. Såg i senaste tidningen att förbundet inte längre ska ”företräda människor med mjölkprotein- och sojaallergi”. Får man fråga varför? Ni behåller ju laktosintolerans
som diagnos och den har ju också med mjölk att göra.
LOUISE


Hej Louise! Frågan om Svenska Celiakiförbundet ska företräda fyra diagnoser, eller fokusera på färre diagnoser
har diskuterats inom förbundet i flera år. Olika argument har stötts och blötts och det har inte varit ett lättvindigt beslut. Två stämmobeslut har krävts eftersom det inneburit en ändring i Svenska Celiakiförbundets stadgar.
.


På vårens stämma togs alltså beslutet för andra gången. Stämman, med ombud från landets olika celiakiföreningar, röstade för att Celiakiförbundet skulle sluta arbeta med allergierna.
Ett viktigt argument för att inte företräda två allergier är möjligheten att fokusera Celiakiförbundets resurser och kunna göra en riktig förändring för våra medlemmar. Med fyra olika diagnoser, varav två tillhör allergologin, är det svårt. Ända sedan förbundet grundades har celiaki varit huvudfokus, och är så även nu. Antal medlemmar med soja- och komjölksallergier i förhållande till celiaki och laktosintolerans är också mycket litet. Till viss del kan det säkert bero på att allergier också företräds av Astma- och Allergiförbundet. Svenska Celiakiförbundet och Astma och Allergiförbundet har en bra dialog och samarbetar i flera frågor inom det gemensamma området överkänslighet mot födoämnen, vilket inkluderar både matallergier, celiaki och laktosintolerans.
.


När det gäller laktosintolerans finns det tre varianter, varav två är kroniska och en är så kallad sekundär och kan gå över. Den sekundära laktosintoleransen har en stark koppling till celiaki. Det är relativt vanligt att människor med obehandlad celiaki drabbas av sekundär laktosintolerans. Det beror på att den skadade tarmslemhinnan får svårt att bryta ner laktos. De flesta blir av med sin laktosintolerans när de börjar äta strikt glutenfri kost och tarmluddet, som är skadat vid obehandlad celiaki, har återhämtat sig. Detta är förklaringen till att förbundsstämman valde att fortsätta företräda även laktosintoleranta, trots att tillståndet inte
heller är en autoimmun sjukdom.

CeliakiForum nr 3 2019