Celiakiförbundet

Video

Föredrag om celiaki och gluten

”Den glutenfria kosten” ca 20 min


Stine Störsrud, leg dietist, med dr, mag tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, föreläste om glutenfri kost på Celiakidagen 2016 som Svenska Celiakiförbundet och Arbetsgruppen för celiaki arrangerade. Inspelat 9 september 2016.

 ”Hur mycket gluten tål man?”  ca 5 min


Stine Störsrud, leg dietist, med dr, mag tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset om hur mycket gluten en person med celiaki tål.
Utdrag ur föreläsningen ”Den glutenfria kosten” från Celiakidagen den 9 september 2016.

”Celiaki – vanlig och ofta missad sjukdom”   ca 14:30 min


Anneli Ivarsson, barnläkare och professor, enheten för epidemiologi och global hälsa vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, höll ett översiktsföredrag om celiaki på Celiakidagen 2016. Inspelat 9 september 2016.

”Hur farligt är celiaki? Varför bryr vi oss?”  ca 14:30 min


Jonas F Ludvigssons föredrag från Celiakidagen 2016 som Svenska Celiakiförbundet och Arbetsgruppen för celiaki arrangerade. Ludvigsson är barnläkare i Örebro och professor på Karolinska institutet. Inspelat 9 september 2016.

”Översikt av veterelaterade åkommor”  ca 17 min


Ulf Bengtsson, docent på avdelningen för lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Akademin, höll ett översiktsföredrag om olika veterelaterade åkommor på Celiakidagen 2016 som Svenska Celiakiförbundet och Arbetsgruppen för celiaki arrangerade. Inspelat 9 september 2016.

”Sociala utmaningar att hålla glutenfri kost” ca 10:30 min


Cecilia Olsson, docent, leg dietist, institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet i föredrag från Celiakidagen 2016 som Svenska Celiakiförbundet och Arbetsgruppen för celiaki arrangerade.
Inspelat 9 september 2016.

”Glutenfritt: Trendig diet som döljer en folksjukdom” ca 18 min


Anneli Ivarsson är professor vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, samt överläkare inom Västerbottens läns landsting.
Vid bokmässan i Göteborg höll hon detta föredrag om gluten och celiaki.
Inspelat 26 september 2015.

”Glutenintolerans – vanligt och ofta missat” ca 14 min


Detta föredrag var en del av ett program som gick under rubriken ”Forskartorget”, som gästade Umeå under en helg.
Inspelat december 2014.

Blandad video

”Gluten – ett vitt gift?” ca 17 min


Jonas Ludvigsson, en av Sveriges främsta celiakiforskare, intervjuades av Svenska Celiakiförbundets generalsekreterare Christina Ralsgård i ett seminarium under Bokmässan i Göteborg.
Inspelat 22 september 2016.

”Hur bör framtidens offentliga måltider se ut?” ca 32 min


Svenska Celiakiförbundets generalsekreterare Christina Ralsgård var en av paneldeltagarna i detta seminarium under Almedalsveckan 2016.
Inspelat 6 juli 2016.

You Tube-kanalen

Här kommer du till Svenska Celiakiförbundets You Tube-kanal