Vill du lära dig mer om celiaki? Här hittar du inspelade videos från bland annat våra föreläsningar.

”Den glutenfria kosten” Stine Störsrud ca 20 min

Stine Störsrud, leg dietist, med dr, mag tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, föreläste om glutenfri kost på Celiakidagen 2016 som Svenska Celiakiförbundet och Arbetsgruppen för celiaki arrangerade.
Föredraget är inspelat 9 september 2016.

 ”Hur mycket gluten tål man?” Stine Störsrud ca 5 min

Stine Störsrud, leg dietist, med dr, mag tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset om hur mycket gluten en person med celiaki tål.
Detta är ett utdrag ur  föreläsningen ”Den glutenfria kosten” från Celiakidagen den 9 september 2016.

”Celiaki – vanlig och ofta missad sjukdom”  Anneli Ivarsson ca 14:30 min

Anneli Ivarsson, barnläkare och professor, enheten för epidemiologi och global hälsa vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, höll ett översiktsföredrag om celiaki på Celiakidagen 2016.
Föredraget är inspelat 9 september 2016.

”Hur farligt är celiaki? Varför bryr vi oss?”  Jonas Ludvigsson ca 14:30 min

Jonas F Ludvigssons föredrag från Celiakidagen 2016 som Svenska Celiakiförbundet och Arbetsgruppen för celiaki arrangerade. Ludvigsson är barnläkare i Örebro och professor på Karolinska institutet.
Föredraget är inspelat 9 september 2016.

”Översikt av veterelaterade åkommor” Ulf Bengtsson ca 17 min

Ulf Bengtsson, docent på avdelningen för lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Akademin, höll ett översiktsföredrag om olika veterelaterade åkommor på Celiakidagen 2016 som Svenska Celiakiförbundet och Arbetsgruppen för celiaki arrangerade.
Föredraget är inspelat 9 september 2016.

”Sociala utmaningar att hålla glutenfri kost” Cecilia Olsson ca 10:30 min

Cecilia Olsson, docent, leg dietist, institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet i föredrag från Celiakidagen 2016 som Svenska Celiakiförbundet och Arbetsgruppen för celiaki arrangerade.
Föredraget är inspelat 9 september 2016.

”Glutenfritt: Trendig diet som döljer en folksjukdom” Anneli Ivarsson ca 18 min

Anneli Ivarsson är professor vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, samt överläkare inom Västerbottens läns landsting.
Vid bokmässan i Göteborg höll hon detta föredrag om gluten och celiaki.
Föredraget är inspelat den 26 september 2015.

”Glutenintolerans – vanligt och ofta missat” Anneli Ivarsson ca 14 min

Detta föredrag var en del av ett program som gick under rubriken ”Forskartorget”, som gästade Umeå under en helg.
Föredraget är inspelat i december 2014.


Läs mer om celiaki här