Fannie Ek

Namn: Fannie Ek

Bostadsort: Åsa, Kungsbacka kommun

Egen intolerans:  Celiaki

Erfarenhet/kunskap om andra intoleranser: Släkt, vänner och kollegor med celiaki, laktosintolerans eller mjölkproteinallergi. 2 år i ”En stärkt röst”där allergier var ständigt närvarande, förnärvarande mentor åt multiallergiker.

Nuvarande och tidigare engagemang inom SCF: Närvarat på 2 förbundsstämmor.

Erfarenhet av styrelsearbete inom SCF eller annat styrelsearbete: Varit ledamot, ordförande och är kassör i SCUF Väst. Varit ledamot i SCUF:s förbundsstyrelse. Varit förtroendevald och aktiv i SCUF:s stadgegrupp och ”En stärkt röst”:s styrgrupp. Nominerad till Kungsbacka diabetesförening

Yrke/arbete: Fordonsmekaniker, utbildad maskinteknik/sjöingenjör

Speciella kunskaper/intressen: Intresserad av juridik – läser distanskurs 50%, tillgänglighet i samhället samt skapa.

Vad kan du bidra med i styrelsearbetet: Nyfikenhet, viljan av att ha ett aktivt förbund som gynnar alla medlemmarna. Skrivit stadgeförslag med goda erfarenheter. Arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågor

Vilka övergripande mål och visioner vill du att SCF ska arbeta med: Ett förbund som känns tillgängligt för medlemmar, där avstånd mellan förtroendevalda, medlemmar och verklighet är väldigt kort. Att man har god kontakt med organisationer med liknande intressen och kunskap oavsett åldersskillnader. Där kunskapen och regelverken stärks i samhället till vår fördel, Finland är ett bra exempel – hygienpass är lagstiftat.

Övrigt: Jag vill ha ett tillgängligt samhälle, där jag kan äta på Café eller restaurang med mina vänner som både kommer in i lokalen och kan vistas där en stund!


Läs mer om Förbundsstyrelsen och hur du kan kontakta dem här 

Som hjälp för dig som förtroendevald i Svenska Celiakiförbundet finns www.celiakifortroendevald.se