Livsmedelsverket undersökte 2015 innehållet av arsenik i ris och risprodukter. Resultaten visade att ris innehåller arsenik i varierande halter och att halten arsenik är hög i framför allt de undersökta riskakorna och i fullkornsriset.

Halterna är inte så höga att de innebär akuta risker, men arsenik är ett ämne som man ska försöka att få i sig så lite som möjligt av. På lång sikt kan arsenik ge ökad risk för bland annat cancer i lungorna eller urinblåsan.

Att äta ris och risprodukter några gånger i veckan som är det vanliga i Sverige är ingen risk för hälsan. Men vuxna bör inte äta ris och risprodukter (risgröt, risnudlar och rismellanmål) varje dag. Barn bör inte äta ris eller risprodukter oftare än fyra gånger per vecka.

Livsmedelsverket ger rådet att inte ge risdryck eller riskakor till barn under sex år.

Produkter anpassade för personer med celiaki, till exempel pasta och bröd baserat på rismjöl, visade inte på samma höga halter arsenik som vanligt ris och andra risbaserade produkter i undersökningen.

Läs mer här på Livsmedelsverkets hemsida om myndighetens undersökningar och rekommendationer gällande risprodukter.