Mjölkfritt på recept

Barn upp till 16 år kan få ett begränsat bassortiment av glutenfria och mjölkfria specialprodukter på apotek genom så kallad livsmedelsanvisningLivsmedelsanvisningen fungerar ungefär som när man får ett recept för vanlig medicin. Förskrivningen av specialprodukter ska ske av läkare med speciell behörighet. I praktiken sker det ofta i samråd mellan dietist och patient.