Livsmedelsanvisning för barn

Barn upp till 16 år har enligt lag rätt till ett begränsat bassortiment av subventionerade glutenfria och mjölkfria specialprodukter genom en så kallad livsmedelsanvisning. Livsmedelsanvisning fungerar ungefär som när du får ett vanligt recept utskrivet. Anvisningen av specialprodukter ska ske av läkare med speciell behörighet. Du får sedan de glutenfria livsmedlen genom apoteket till ett billigare pris. Du får hämta ut produkter för högst 90 dagar åt gången, och betalar en egenavgift på 120 kronor varje gång.

Merkostnadsersättning

Vid 16 års ålder upphör den statliga livsmedelsanvisningen och bostadsorten blir avgörande för om något ekonomiskt stöd utgår. I många län utgår inget stöd alls. I några län finns olika former av subventioner eller bidrag – dessa ser olika ut i storlek och gäller olika åldersgrupper beroende på var du bor.

Svenska Celiakiförbundet gjorde en rundringning till alla landsting i juni 2014. Av denna undersökning framgick det att det fanns möjlighet i nio av 21 landsting för personer med celiaki över 16 år att få någon form av ersättning eller subvention för sin glutenfria kost.

Det varierar mycket mellan dessa landsting hur stor ersättning eller subvention en person med celiaki kan få. I t ex Kronoberg har man just nu rätt till 2 150 kr/år oavsett ålder. Medan i t ex Blekinge har man rätt till en kontantersättning på 1 500 kr/år endast mellan 16-19 års ålder.

Kontakta ditt landsting för att få veta vilka regler som gäller där du bor.
En dietist som arbetar för landstinget ska känna till om du eventuellt kan ha rätt till någon ersättning eller subvention.

kontantersattning

Ekonomisk ersättning för vuxna som behöver mjölk- och sojafria produkter finns i ytterst få landsting.