Livsmedelsanvisning för barn

Barn upp till 16 år har enligt lag rätt till ett begränsat bassortiment av subventionerade glutenfria och mjölk- eller sojafria specialprodukter genom en så kallad livsmedelsanvisning. Livsmedelsanvisning fungerar ungefär som när du får ett vanligt recept utskrivet. Anvisningen av specialprodukter ska ske av läkare med speciell behörighet. Du får sedan de glutenfria livsmedlen genom apoteket till ett billigare pris. Du får hämta ut produkter för högst 90 dagar åt gången, och betalar en egenavgift på 120 kronor varje gång.

Merkostnadsersättning för unga och vuxna

Vid 16 års ålder upphör den statliga livsmedelsanvisningen och bostadsorten blir avgörande för om något ekonomiskt stöd utgår. I många län utgår inget stöd alls. I några län finns olika former av subventioner eller bidrag – dessa ser olika ut i storlek och gäller olika åldersgrupper beroende på var du bor.

Svenska Celiakiförbundet kontaktade under hösten 2017 samtliga 21 landsting och undersökte hur det ser ut med stödet till personer med celiaki över 16 år. Sedan förra undersökningen, 2014, har Region Västra Götaland fattat beslut om att inte ge något ekonomiskt stöd till efter 16-årsdagen till celiakipatienter. Det innebär att bara 8 av de 21 landstingen ger någon form av ekonomiskt stöd till personer med celiaki över 16 år.

Det varierar mycket mellan dessa landsting hur stor ersättning eller subvention en person med celiaki kan få. I Halland hade man år 2017 rätt till 870 kr/år oavsett ålder. Medan personer mellan 16-19 år i Jönköping hade rätt till en kontantersättning på 3 600 kr/år.

Ekonomisk ersättning för vuxna som behöver mjölk- och sojafria produkter finns i ytterst få landsting.

9 av 10 vuxna med celiaki får ingen merkostnadsersättning

Efter 20-årsdagen är det endast fyra landsting som ger någon form av ekonomisk ersättning, och då dessa landsting är ganska små innebär det att 9 av 10 vuxna med celiaki inte omfattas av någon merkostnadsersättning.

Kontakta ditt landsting för att få veta vilka regler som gäller där du bor.
En dietist som arbetar för landstinget ska känna till om du eventuellt kan ha rätt till någon ersättning eller subvention.

 

Vilka landsting ger då ersättning?

Landsting som ger ersättning till personer med celiaki, 16-19 år gamla:

Blekinge: Förskrivning av livsmedel, egenavgift 120 kr, 90 dagar åt gången. Gävleborg: 3000/år för pojkar och 2300/år för flickor. Skåne: Förskrivning av livsmedel, egenavgift 120 kr, 90 dagar åt gången. Jönköping: 3600/år.

Landsting som ger ersättning till alla personer över 16 år med celiaki:

Västmanland: 2000/år. Örebro: 1200/år. Halland: 870/år. Kronoberg: 2150/år.

Landsting som INTE ger merkostnadsersättning till celiakipatienter över 16 år:
Dalarna, Gotland, Jämtland, Kalmar, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, Östergötland.