Motion 1 Utseendet på protokollen hos förbundsstyrelsen

Motion 2 Förslag på höjning av medlemsavgift

Motion 3 Förslag på förändring av medlemsavgift till föreningarna

Motion 4 Förbundsstyrelsens presentation av sina förslag inför stämman

Motion 5 Utbildning i föreningarna

Motion 6 Hantering av medlemsbidraget till SCUF

Motion 7 Tecknande av familjemedlemmar

Motion 8 vid förändringar

Motion 9 om motion

Motion 10 uppföljning motioner

Motion 11 kassör

 

Tillbaka till Förbundsstämma 2019