Den här sidan uppdateras löpande fram tills dess att Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma 2019 äger rum den 11-12 maj på Skåvsjöholm utanför Stockholm.

Motioner