Celiakiförbundet

Förbundsstämma 2019

förbundsstämman

Förbundsstämman 2019 ägde rum den 11-12 maj på Skåvsjöholm utanför Stockholm.

Kallelsen till förbundsstämman 2019 mejlades den 4 mars till Celiakiföreningarna, valberedningen, revisorerna och SCUF.

STÄMMOHANDLINGAR I PDF

ÖVRIGT

Kallelse 2019

Anmälningsformulär

Resor

Blankett för fullmakt för annat ombud att företräda vid stämman

Utskick 190402 om viktiga datum (kompletteringar av specialkost, flygtider för taxibokning med mera)

Program


Läs mer om hur det är att vara förtroendevald i Svenska Celiakiförbundet här 


Förbundsstämman-förbundets högsta beslutande organ.

Till förbundsstämma skickar föreningarna ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Senast första februari ska motioner och nomineringar vara inkomna.

Motioner mejlas till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas till valberedningen på [email protected]


INFORMATION OM DE SENASTE ÅRENS STÄMMOR:

2018

2017

2016


Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.

Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.

Förbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet.

SCF finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.

Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Förbundets celiakiföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundsstämman och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.


Om Celiakiförbundet

Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.

  • Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.
  • Celiakiförbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet.
  • Celiakiförbundet finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.
  • Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.