CeliakiCirkel20081216_Med svensk text


Välkommen till Nationellt Celiakimöte!

Kära kollegor vid barn- och ungdomskliniker/-mottagningar som rapporterar till det nationella celiakiregistret. Som ett bevis på vår uppskattning av ert arbete med att rapportera till registret vill vi inbjuda till ett endagsmöte om aktuella frågor inom celiakiområdet.

Programmet kommer att innehålla aktuell diagnostik inklusive preliminär redovisning av den pågående nationella diagnosenkätstudien. Dessutom tar vi upp aktuella incidensresultat och aspekter på hur barn och ungdomar med celiaki upplever den glutenfria dietbehandlingen. Vidare beskrivs risker och komplikationer till celiaki, aktuella forskningsprojekt och frågan om prevention är möjlig. Mötet avslutas med allmän diskussion.

Vår inbjudan avser en läkare, en sjuksköterska och en dietist från varje rapporterande klinik/mottagning.  I mån av plats kan fler personer delta.
Vår förhoppning är att programmet ska vara intressant för både läkare, sköterskor och dietister som behandlar barn och ungdomar med celiaki.

Anmäl dig nu! Antalet platser är begränsat.
Sista anmälningsdag är 11 mars.

Vi ser fram emot att mötas på Läkaresällskapet i Stockholm i mars!

För Celiakiarbetsgruppen

Anneli Ivarsson                                    Lars Stenhammar
Ordförande                                           Sekreterare

Arrangör av Nationellt celiakimöte 2015 är Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för celiaki. Svenska Celiakiförbundet hjälper till med anmälningsförfarande och praktiska arrangemang kring mötet.

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Tid: Fredag 27 mars, kl 9.00-16.00 (Program här.)

Mötet är kostnadsfritt, och vi bjuder på lunch och kaffe. Eventuell resa och logi bokar och betalar ni själva.

OBS: Vid avbokning efter måndag 23 mars kommer en avgift på 500 kr att debiteras er klinik.

Vid frågor kontakta:
Lars Browaldh tel 08-616 40 47, [email protected]
Susanne Walther tel 090-785 12 11, [email protected]

Anmäl dig här!

Huvudsponsor:                                             Sponsor:

Frialogo2003cmyk(ENG) diffTS_logo_rgb