Trots specialkost har min 3-åriga dotter har fått fel mat på förskolan under nästan ett års tid. Detta trots att jag har lämnat in läkarintyg och förklarat tydligt för personalen att hon inte tål gluten. Det senaste året har hon inte mått så bra och hon har tappat på sin längd- och viktkurva. Hemma äter vi strikt glutenfritt så jag misstänkte att hon ändå fick i sig gluten på förskolan.
Efter att jag krävt att förskolan skulle göra en ordentlig utredning visade det sig att kocken inte visste vad glutenfri specialkost innebar. Hen hade till exempel använt varor med ”låg glutenhalt” och även spätt ut glutenhaltiga såsbaser med vatten till dess han trodde att maten var ”glutenfri”.
Förskolechefen känner till allt och har beklagat det inträffade. Nu undrar jag, vad ska jag göra för att känna mig trygg med vår dotters specialkost i framtiden och kan vi få någon ersättning för det här?
/LARS                                                                                                              Ombudsmannen svarar:
För det första så hoppas jag att din dotter mår bättre nu. Det som skett ska så klart inte kunna hända. Jag förstår att du redan varit i kontakt med förskolan och att rutinerna på själva förskolan ändå var bra, men att det brast i tillagningen av maten.
Det du först och främst ska göra är att anmäla det som har hänt till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor (det kan ha lite olika namn i olika kommuner). Då får en miljö- och hälsoskyddsinspektör utreda vad som hänt och se var förskolan/skolan har felat, om rutiner behöver uppdateras m.m. Alla skolor som serverar mat måste följa svensk livsmedelslagstiftning, och det är miljö- och hälsoskyddsinspektörerna som inom varje kommun har till uppgift att se till att lagstiftningen följs.
Du kan också kontakta förskolechefens chef, så de får möjlighet att se över sina rutiner. Det kanske slarvas på andra kök, och med din hjälp kan de få ett exempel på hur viktigt det är att ta celiaki, och annan födoämnesöverkänslighet, på allvar.
När det gäller möjlighet till ersättning är det dock lite svårare. Det ni kan göra är att kontakta förskolans huvudman, den som äger och är ansvarig för skolan och begära ersättning. Om ni inte skulle få något den vägen finns möjligheten att stämma huvudmannen, men det är en väldigt omständlig och tidsödande process.
Det går heller inte att säga på förhand om ni skulle få någon ersättning den vägen. Det ni också kan göra är att kontakta en jurist som arbetar med skadeståndsrätt och rådfråga om just ert specifika fall.

CeliakiForum Nr 1 2018

Läs artikeln som pdf här