Svenska Celiakiförbundet

Valberedningen förslag till förbundsstyrelse 2023/2025

Stämman 2023-05-14

Ordförande:
Madelene Hedberg
Nyval (suttit i förbundsstyrelsen sen 2015)
Ledamot 1:
Ryan Korsbacke
Omval (invald 2017)
Ledamot 2:
Jesper Lindström
Omval (invald 2021)
Ledamot 3:
Emelie Andersson
Omval (invald 2018)
Ledamot 4:
Claes Simonsson
Omval (invald 2017)
Ledamot 5:
Ing-Britt Runger
Nyval (2023)
Ledamot 6:
Viktoria Labecker
Nyval (2023)
Ersättare:
Magnus Pärsson
Nyval (2023)
Förtroendevalda revisorer:
Carl-Gustav Pettersson Omval (invald 2017)
Conny Boman Omval (invald 2021)
Revisorer:
PwC, auktoriserad revisor Anne-Louise Palm
Presidium:

Ordförande:
Maria Fälth
Sekreterare:
någon från ABF

 

Valberedningens motivering till förslaget

Vi vill ha en kontinuitet i förbundsstyrelsen, där vi dels väger in kompetensbehovet för förbundet, men att vi också försöker ha en jämn och god könsfördelning och geografisk spridning av ledamöterna i förbundsstyrelsen.

I år föreslår vi även en ersättare till styrelsen då vi ser att det är nödvändigt att åtminstone ha i ett initieringsskede en ersättare. Detta för att på ett mer betryggande sätt kunna säkerställa en fullskalig förbundsstyrelse, även om någon ledamot under mandatperioden väljer att sluta sitt uppdrag. På detta sätt ser vi också en större möjlighet att bibehålla kontinuiteten och säkerställa förbundets långsiktiga arbete.

Valberedningen //

Pillan, Stefan och Monica