forbundsstyrelse2016Från vänster: Margareta Elding-Pontén, Madeleine Hedberg, Britta Nilsson Lundmark, Carole Lindmark, Ryan Korsbakke, Mekto Ganić, Jonas Gombrii.

För att komma i kontakt med var och en i styrelsen, skicka e-post: förnamn.efternamn@celiaki.se.

Ordförande
Britta Nilsson Lundmark (britta.nilsson.lundmark@celiaki.se)

Ledamöter
Jonas Gombrii (vice ordförande)
Margareta Elding-Pontén
Madeleine Hedberg
Carole Lindmark
Ryan Korsbakke
Mekto Ganić

Kontaktuppgifter till valberedningen: valberedningen@celiaki.se
Valberedningen valdes om vid stämman 2016:
Carin Tjellquist, Stefan Sjökvist och sammankallande Monica Eriksson.