Här samlar vi de remissvar vi har skrivit från 2014 och framåt:

2014:

Remissvar Förslag till Livsmedelsverkets föreskrifter (2014:X) om livsmedelsinformation m.m.

2016:

Remissvar Förslag till ändringar och upphävande av sär-när-regler

Remissvar HSO-namnbyte

Remissvar Bra mat för skola

2017:

Remissvar Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Remissyttrande revidering av Livsmedelsverkets råd Bra måltider i äldreomsorgen


Tillbaka till föreningssidorna