• Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki, laktosintolerans eller allergi mot mjölkprotein eller sojaprotein.
 • Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.
 • Förbundet består av omkring 24 000 medlemmar i ca 30 läns- och lokalföreningar över hela landet.
 • SCF finansieras av medlemsavgifter och statsbidrag.
 • Förbundet startades 1975. Majoriteten av förbundets medlemmar har celiaki.

Vision
Personer med celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans samt mjölk- och sojaproteinallergi ska diagnostiseras så tidigt som möjligt, en diagnos möjliggör ett friskare liv.

Mål
Målet är att alla personer med diagnoserna celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans samt mjölk- och sojaproteinallergi  ska kunna må bra och ha tillgång till gluten-, laktos-, mjölk- och sojafria livsmedel på samma ekonomiska villkor som andra. Kunskapen om dessa intoleranser och allergier ska finnas i samhället så att alla kan få bra mat vid restaurangbesök och i det offentliga rummet/livet.

Organisationen
Förbundets läns- och lokalföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Förbundsstämman utser förbundsstyrelse som består av sju personer. Förbundets ansikte utåt är generalsekreteraren som även driver kansliets verksamhet med anställd personal på Södermalm i Stockholm.

Förbundskansliets personal arbetar med:

 • förenings- och medlemsstöd
 • informations- och påverkansarbete i olika forum
 • att upprätthålla en hög vetenskaplig kompetens inom området celiaki
 • produktion av förbundets medlemstidning
 • representation av förbundet i nationella och internationella sammanhang
 • licensieringsavtal för det överkorsade axet
 • administrativt stöd till förbundsstyrelsen