40 000 kr från Swedbanks Humanfond till Celiakiförbundet

Svenska Celiakiförbundet har fått ta emot 39 433 kr på Hjärtedagen som arrangeras av Swedbank Humanfond den 14 februari. Medlen ska gå till förbundets viktiga arbete för att alla medlemmar ska ha samma rättigheter som alla andra.

– Vi är glada att utdelningen från Humanfonden till förbundet ökar. När du gör dina eventuella val kring vilka fonder du kanske skall investera i så tänk på Swedbank Humanfond. Du investerar då både hållbart, etiskt och mänskligt eftersom en viss del av avkastningen går tillbaka till celiakiförbundets viktiga arbete. När du investerar i fonden så välj Svenska Celiakiförbundet som förmånstagare, säger Svenska Celiakiförbundets Generalsekreterare Magnus Filipsson.

Diplom Svenska Celiakiförbundet Hjärtedagen 2024

Swedbank Humanfond är en ideell fond som investerar i organisationer som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor och där 2 procent av sparandet går till välgörande ändamål. Svenska Celiakiförbundet var en av 73 mottagare i år.

Vill du veta mer om fonden och vilka organisationer som fick ta del av pengarna kan du läsa här:

 

Svenska Celiakiförbundet 2024 Katarina och Sofie

Katarina och Sofie från Celiakiförbundets kansli var på plats och tog emot diplomet.

Stort tack till alla er som har valt att skänka pengar till Svenska Celiakiförbundet genom Swedbanks Humanfond, tillsammans hjälps vi åt att göra livet bättre för alla celiakister!