Anmälmaten.nu ger tydligt resultat – över 300 anmälningar

Bild: Shutterstock

Över 300 anmälningar på mindre än ett år

I maj 2023 lanserade Svenska Celiakiförbundet www.anmälmaten.nu, ett formulär som gör det snabbt och enkelt att lämna in klagomål till kommunerna när något blivit fel rörande maten för den som har celiaki eller annan överkänslighet mot mat, som laktosintolerans eller matallergi.

Har lett till åtgärder

Många av anmälningarna har tagits på stort allvar av kommunerna, och utredningar har inletts. Flera av utredningarna har lett fram till att skolkök, restauranger, kaféer och andra serveringar har blivit tvungna att vidta åtgärder för att det inte ska kunna bli fel igen.

Kommuner saknar kunskap om sitt ansvar

Några kommuner brister i kunskap om lagstiftningen. Det finns exempel där den som har tagit emot klagomålet tror att någon annan myndighet har ansvar för livsmedelskontroll i kommunen. Celiakiförbundet bidrar då med korrekt information till kommunen om deras ansvar för livsmedelskontrollen.

Varje anmälan eller klagomål gör skillnad

Varje enskild anmälan bidrar till att livssituationen blir bättre för celiakister. De kommuner som sköter sitt uppdrag på bästa vis får bättre möjlighet att hjälpa de som hanterar livsmedel inom kommunen. Kommunerna som ligger lite längre bak i utvecklingen får en påminnelse om att de faktisk ska hålla koll på mat i skolor och restauranger, sjukhusmaten och allt annat som rör matservering i kommunen.

Medier rapporterar om celiakiincidenter

Förutom att kommunerna kräver åtgärder för att ingen ska bli sjuk igen, så leder vissa av anmälningarna till uppmärksamhet i medierna. Här ett axplock från de senaste månaderna: