Ansök om pengar för att forska på celiaki

Celiakifonden har öppnat för ansökningar, med deadline den 25 augusti 2024.

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond Celiakifonden delar årligen ut forskningsmedel för att öka kunskapen om sjukdomen celiaki. Under de senaste åren har mellan 200 000 och 400 000 kr delats ut per år till viktig forskning om celiaki. Forskare kan varje år ansöka om medel från fonden.

Alla ansökningar som inkommer granskas av förbundets vetenskapliga råd, som består av disputerade läkare och dietister med specialistkompetens. Även externa internationella experter granskar och bedömer ansökningarna.

I år välkomnar vi särskilt ansökningar om Hälsorelaterat Livskvalitet (HRQoL).

Läs mer och ladda ner ansökningsformuläret här.

Celiakifonden logo

Illustration: Hans von Corswant