Är glutenfria produkter ett hälsosammare alternativ?

Livsmedelsverket och motsvarande myndighet i Norge och Finland har analyserat närmare 40 glutenfria produkter. Resultatet, som presenteras i rapporten ”Are gluten-free products a healthier alternative?” kan sammanfattas med svaret: Nej!

I studien undersöktes näringsämnen och tungmetaller i 37 glutenfria produkter i kategorierna mjöl, spannmålsflingor, müsli, bröd och kakor. Dessa jämfördes sedan med 137 motsvarande gluteninnehållande produkter. I sammanhanget är detta ett relativt litet antal prover och får inte generaliseras till alla glutenfria produkter, skriver författarna till rapporten. Samtidigt hittades det statistiskt signifikanta skillnader mellan glutenfria och glutenhaltiga produktgrupper:

  • Livsmedel utan gluten innehöll betydligt mindre protein än de med gluten.
  • Innehållet av kolhydraten stärkelse var signifikant högre i de glutenfria produkterna.
  • De glutenfria produkterna innehöll betydligt högre halter av nickel och bly jämfört med de glutenhaltiga produkterna. (De flesta blyvärden låg långt under EU:s maxnivå för spannmål. För nickel finns inga gränsvärden.)

Även om det inte är så höga halter av nickel och bly bör ämnena minskas så mycket det går för att begränsa den totala mängden vi får i oss, speciellt när det gäller bly. Producenterna behöver se över sina produkter och Livsmedelsverket ska fortsätta undersöka produkter och råvaror för att hitta orsaken till att det finns mer av ämnena i glutenfria produkter, säger Salomon Sand, toxikolog och riskvärderare på Livsmedelsverket.

Spannmålet inte boven

I sammansatta livsmedel som bröd och kakor berodde de största skillnaderna på andra ingredienser än själva spannmålet, till exempel mjölkpulver, fetter eller förstärkningsmedel. Dessa ”icke-väsentliga element”, som Livsmedelsverket kallar dem, måste uppmärksammas mer vid produktutveckling av nya glutenfria produkter. Men allt är inte dystert. De glutenfria produkterna visade sig innehålla lika mycket fiber och viktiga mineraler som de glutenhaltiga. När det gäller tungmetallen kadmium var det heller ingen skillnad mellan glutenfria produkter och motsvarande produkter med gluten.

”Are gluten-free products a healthier alternative? – (Är glutenfria produkter ett hälsosammare alternativ?), heter rapporten som kan läsas i sin helhet på Nordiska ministerrådets hemsida.

Text av: Jenny Ryltenius