Årsmöte för AOECS 2023 i Athen

AOECS, samarbetsorganisationen för celiakiförbunden i Europa, och även resten av världen, hade lördagen den 4 november årsmöte i Aten. AOECS företräder ca 300 000 individer i Europa, och inräknat samarbetsförbund runtom i världen är siffran ännu högre.

På plats fanns en delegation från Svenska Celiakiförbundet, bestående av Förbundsordförande Madeleine Hedberg, Generalsekreterare Magnus Filipsson, Påverkansansvarig tillika Ombudsman Linus Engqvist Richert och Jesper Lindström, som förutom att vara medlem i SCF:s förbundsstyrelse är konsult som marknadsföringsspecialist för AOECS. Sverige representerades också av SCUF:s (Svenska Ungdomsförbundet) förbundsordförande Kristian Johansson Kalzén och styrelseledamot Maja Noén.

Svenska Celiakiförbundts Generalsekreterare Magnus Filipsson i Athen 2023

Svenska Celiakiförbundets Generalsekreterare Magnus Filipsson

” Det är helt enormt att känna och få uppleva den kraft som finns i den europeiska celiakigemenskapen” säger Magnus Filipsson.

 

Medlemmar ur AOECS internationella styrelse

Svenska Celiakiförbundets ombudsman Linus Engqvist Richert, längst till vänster, blev under årsmötet i Athen invald i styrelsen.

Av alla beslut som fattades på årsmötet var det mest glädjande att vår ombudsman, Linus Engqvist Richert blev invald som styrelseledamot för AOECS på en treårsperiod.

Linus har sedan 4 år tillbaka varit ordförande i AOECS arbetsgrupp för marknadsföring och påverkansarbete, men tar nu steget upp till styrelsen, och får större möjligheter att påverka det internationella arbetet för celiakister i alla länder.

Varje år samlas medlemsförbunden för att konferera och rösta i olika gemensamma frågor vid en så kallad General Assembly där Svenska Celiakiförbundet i kraft av att vi har många medlemmar, också har fler röster än de flesta andra medlemmarna i AOECS.

AOECS

Läs mer på AOECS:s webbplats.