Barnläkaren: Så läker kroppen efter diagnos

Bild Karolinska Institutet fotograf Alexander Donka

Artikel från CeliakiForum nr 3, 2020 Text Zandra Zernell

Hur lång tid tar det egentligen för kroppen att återhämta sig efter att ett barn med celiaki fått sin diagnos och börjat äta glutenfritt? Vi ställde sex frågor till Jonas F. Ludvigsson, barnläkare, celiakiforskare och professor i epidemiologi.

I CeliakiForum nr 3 kan du läsa ett längre reportage om 3 åriga Alva och hur det gick till när hon fick sin diagnos. Läs reportaget här

HUR LÅNG TID KAN DET TA FÖR ETT BARN ATT BLI SÅ UNDERNÄRD SOM ALVA?
– Det brukar ta ganska lång tid att bli undernärt, flera månader åtminstone. Däremot kan celiaki leda till diarré och då händer det att barn tappar upp till en tiondel av sin vikt. Jag träffar varje år barn med maginfluensa som gått ner mellan 5 och 10 procent i vikt på ett par dagar. Får man bukt med diarréerna och kan fylla på med vätska kan man alltså gå upp i vikt med en tiondel ganska snabbt, men det tar längre tid att fylla på med muskler, underhudsfett, mineraler och vitaminer.

HUR OFTA SER DU SÅ HÄR CELIAKISJUKA BARN I DITT ARBETE?
– Det är sällsynt. Idag blir barn med celiaki sällan så sjuka, de får diagnos tidigare.

HUR LÅNG TID TAR DET FÖR TARMSLEMHINNAN ATT LÄKA?
– Jag tror att barnens slemhinna börjar läka ganska fort. Hos de flesta är den sannolikt betydligt bättre efter ett par månader. Hos ett fåtal barn kvarstår dock en påverkad slemhinna i flera år. Under en kortare tid efter att man fått diagnosen celiaki kan även förmågan att producera laktas, som gör att man kan bryta ner laktos i mjölk, vara nedsatt. Det är sällsynt att barnen helt saknar laktas, men man kan ha nedsatta nivåer när man är som sjukast.

HUR PÅVERKAR LÄKANDET RESTEN AV KROPPEN?
– När slemhinnan läker så minskar inflammationen i kroppen. Barnen får ofta ett litet bättre blodvärde och blir piggare av det. Med en utläkt slemhinna tar man upp energi bättre och blir piggare av det också.

RISKERAR BARN ATT FÅ NÄRINGSBRISTER ELLER BESTÅENDE SKADOR AV NÅGOT SLAG EFTER ATT HA VARIT VÄLDIGT UNDERNÄRDA?
– Ja. Om jag ska gissa blir barn med celiaki kanske en halv centimeter kortare än de annars skulle ha blivit. Det är också vanligare med frakturer, alltså benskörhet, även efter att man börjat med glutenfri kost. Men risken för frakturer är ändå mycket låg.

FINNS DET NÅGOT MAN SJÄLV ELLER SOM FÖRÄLDER TILL ETT BARN MED NYDIAGNOSTISERAD CELIAKI KAN GÖRA FÖR ATT PÅSKYNDA TILLFRISKNANDET?
– Hjälpa barnet till en glutenfri kost, det är det allra viktigaste. Om inte läkaren säger något annat tycker jag inte att något extra behöver göras.