Celiakipanelen – tyck till om det glutenfria utbudet

Snart lanseras Celiakipanelen, en panel där du som medlem kan vara med och tycka till om det glutenfria utbudet genom produkttester och olika enkäter.

Glapp mellan celiakister och producenter

I dagsläget upplever vi att det finns ett glapp mellan celiakister, alltså huvudmålgruppen för glutenfria livsmedel, och producenterna av dessa livsmedel. Det är inte alltid helt enkelt för producenterna att få veta vad celiakisterna vill ha, vad de saknar, och vad de önskar. Samtidigt saknas det mycket kunskap om hur celiakin påverkar människor med celiaki och deras anhöriga i livet. Det finns inte mycket forskning gjord på levnadsvillkoren för människor med celiaki och deras anhöriga.

Celiakipanelen – ge värdefull feedback

För att komma till bukt med de två problemen ovan kommer vi lansera Celiakipanelen, där våra medlemmar, som en medlemsförmån, får möjlighet att genom enkäter och produktprover ge värdefull feedback och information till de glutenfria producenterna, samtidigt som vi även kan låta forskare genomföra undersökningar för att bättre förstå de utmaningar och problem som uppstår i livet med celiaki. Sist, men inte minst, vill vi på Svenska Celiakiförbundet även få möjligheten att bättre ta pulsen på våra medlemmar, och genom bland annat enkäter få veta vilka frågor som är extra viktiga för våra medlemmar, just nu.

Vill du vara med och påverka? Anmäl dig här
OBS! endast medlemmar i Svenska Celiakiförbundet kan anmäla sig till Celiakipanelen.