Cirka 800 medlemmar saknar celiakiförening

Av dessa bor ungefär hälften i Gävleborg och hälften i Västernorrland. I februari var förbundskansliets på besök i Gävle, Hudiksvall, Sundsvall och Örnsköldsvik för att berätta hur enkelt – och kul – det är att vara aktiv i en celiakiförening.

Therese Schultz är verksamhetsutvecklare på förbundskansliet och har bland annat som uppgift att hjälpa till att starta och stötta nya celiakiföreningar.

Vad är problemet med att det inte finns celiakiföreningar i alla regioner?

Det mest uppenbara är att det inte ordnas några aktiviteter för medlemmarna som bor där. Ett annat är att
Celiakiförbundet inte kan opinionsbilda och driva påverkansarbete på lokal nivå.

Vad går styrelsearbetet ut på?

Det handlar framförallt om att planera aktiviteter som fikaträffar, bakkurser, familjeutflykter men också för  opinionsbildande aktiviteter. En annan del är att man också kan påverka förbundet på central nivå genom att vara
med och diskutera strategiska beslut i olika forum. På förbundsstämman är det dessutom oftast ledamöterna i
celiakiföreningarna som är ombud.

Hur mycket tid tar det?

Det beror på hur aktiv styrelsen är. Antal styrelsemöten brukar ligga på ungefär sju om året. Vi på förbundskansliet
försöker underlätta arbetat så mycket som möjlig och tillexempel har vi tagit fram mallar för mötesformalia och andra administrativa uppgifter. Vi kan också hjälpa till med medlemsutskick.

Kan man vara med även om man aldrig har suttit i en styrelse?

Ja, självklart. Alla nyinvalda får även en utbildning i föreningskunskap med fokus på Celiakiförbundets frågor. Dessutom finns vi på förbundskansliet som kan stötta och hjälpa till.

Vad gör man om man bor i Gävleborg eller Västernorrland och vill starta en celiakiförening där?

Då ringer du eller mejlar till mig direkt så hjälper jag till. Alla nystartade föreningar får 20 000 kronor i startbidrag,
utöver 50 kronor per medlem och år, så sedan är det bara att sätta igång och planera aktiviteter och lära känna andra medlemmar.

Här hittar du kontaktuppgifter och kalendrar för våra celiakiföreningar 

www.forening.se kan du läsa mer om hur det är att engagera sig i en förening