Dietistföreläsning del 2 med Vasiliki Karagianni, legitimerad dietist

På uppdrag av Svenska Celiakiförbundet har dietist Vasiliki Karagianni skapat ett en digital utbildning om kostbehandling vid celiaki.

– Först tänkte vi enbart rikta föreläsningen till de som nyss fått diagnosen, men eftersom vi vet hur oerhört få de är som regelbundet träffar dietist, bestämde vi oss för att rikta oss till alla med celiaki, säger Linus Engqvist Richert, ombudsman på Celiakiförbundet.

Enligt en undersökning som gjordes 2020 av Kantar Sifo hade 90,5 % av vuxna med celiaki träffat en dietist vid högst ett tillfälle och 21% hade aldrig träffat en dietist. Bland barn med celiaki var motsvarande siffra 47 % och hela 8 % har aldrig träffat en dietist. Eftersom både kroppen och kunskapen om celiaki förändras är dessa siffror är oacceptabla då det är viktigt med regelbunden uppföljning hos dietist för både barn och vuxna.

Föreläsningen som är uppdelad i två tillfällen kommer till en början att hållas en gång i månaden. Det första tillfället är 14 mars klockan 18 – 19 där dietist Vasiliki kommer att gå igenom  det mesta som krävs för att komma igång med att leva ett glutenfritt liv, och kommer att sändas via Zoom med ett begränsat antal deltagare på 500 st. Andra delen är på tisdag 23 april.

Länk till mötet 23 april kl. 18:00 – 19: 00 på Zoom

Se även: