Espresso House avråder celiakister från samtliga produkter

Uppdatering 2022-02-25

Celiakiförbundet har sökt kontakt med Espresso House för att kunna komma tillrätta med problemen, och vi har då fått information om att det finns ett fåtal färdigförpackade produkter som är glutenfria, och som är säkra för personer med celiaki. De menar samtidigt att det som inte är färdigförpackat inte är glutenfritt och att kontaminationsrisken är så pass stor att personer med celiaki inte bör äta dem.

Läs mer i uttalandet från Espresso House.

Svenska Celiakiförbundet har återigen påtalat att många med celiaki har fått fika serverat på Espresso houses kaféer runtom i Sverige, och då fått information om att produkterna varit glutenfria, trots att de inte varit färdigförpackade. Flera har dessutom blivit sjuka.

Oavsett om informationen på hemsidan är korrekt eller felaktig så ska alla gäster alltid få korrekt information, och detta är något Espresso House måste arbeta med.

Svenska Celiakiförbundet erbjuder gärna den hjälp vi kan, då det är viktigt för oss och våra medlemmar att ha en bra dialog och ett fint samarbete som leder till att våra medlemmar kan känna sig trygga när de tar en fika.

Vi ger mer information löpande, och tror och hoppas att detta löser sig på ett smidigt sätt.

Otydlig och felaktig information

Espresso House har under de senaste åren haft väldigt otydlig och svårbegriplig information om allergener på sin hemsida. Informationen som ges på caféerna skiljer sig åt från vad som sägs från kundtjänsten och högre upp i organisationen.

En första anmälan

För två år sedan gjorde Svenska Celiakiförbundet en anmälan mot Espresso House till Stockholm stad angående att deras allergeninformation är otydlig. Påståenden som går emot varandra finns på hemsidan, och i caféerna ges ytterligare en annan information. Nätsajten Foodmonitor.se skrev då om vår anmälan, och Espresso House lovade att se över sin information så att det skulle bli lättare att förstå den.

Ännu en anmälan

I november 2021 ramlade det in en ny anmälan, denna gång från en medlem i Svenska Celiakiförbundet. Vår ombudsman, Linus Engqvist Richert, gav efter anmälan mer information till Stockholm stad angående vilka problem vi ser med Espresso Houses allergeninformation. Nu har foodmonitor.se skrivit även om denna anmälan. Till skillnad från för två år sedan menar Espresso House att de ger bra och tydlig information, trots att de inte ändrat något samt att de fått nya anmälningar emot sig.

Möte mellan Celiakförbundet och Espresso House

Espresso House kontaktade vår ombudsman för ett möte efter att anmälan kommit in. De ville få klarhet i exakt vad som var fel med allergeninformationen och vad det var vi, och vår medlem, hade kritik emot. På mötet var Espresso House från början tydliga med att deras information var både tydlig och bra, och att de inte hade för avsikt att ändra någonting alls.

Följande citat kommer direkt från FoodMonitor

”Jag har arbetat som ombudsman i 4.5 år, och har haft kontakt med hundratals företrädare för olika företag, men har aldrig fått ett så dåligt bemötande som från Espresso House. Näst intill alla företag som jag kontaktar är tillmötesgående och vill göra rätt”, skriver Linus Engqvist Richert som är ombudsman på Svenska Celiakiförbundet, i ett mejl till FoodMonitor.

Omöjligt för Espresso House att undvika allergener i maten

Efter nära 90 minuters diskussion gick Espresso House till slut med på att se över om det kanske kunde finnas något som kunde förtydligas. Men de har helat tiden varit tydliga med att enligt deras riskvärdering så kan alla allergener finnas i alla produkter. De har inte möjlighet att hålla rent, eller planera sin tillverkning och sina caféer på ett säkert sätt.

– Om Espresso House på allvar menar att det finns en risk för att det kan finnas gluten, fisk och senap i kaffet, då tror jag inte att de gjort en seriös riskvärdering, menar Linus Engqvist Richert, ombudsman på Svenska Celiakiförbundet.

Alla allergener kan finnas i alla produkter

På Espresso Houses hemsida står det också mycket riktigt en varning på samtliga produkter, att de kan innehålla andra allergener än vad som anges bland ingredienserna. Det är inte dock inte angett vilka, så kunden får då anta att det kan vara vilken som helst, eller alla av de 14 som enligt EU-krav måste märkas ut.

Generell avrådan från Espresso House till alla celiakister

I ett separat mail efter mötet förtydligade Espresso House att enligt deras riskvärdering, och efter att ha sett över om de kan göra något för att minska riskerna, så kan de inte rekommendera någon produkt till personer med celiaki. Slutsatsen blir ju då att personer med celiaki inte bör besöka dem då det inte finns något de kan äta eller dricka på deras caféer.

– Våra medlemmar ska bemötas med samma respekt som alla andra! Caféer och restauranger ska ge korrekt och relevant information, och inte skrämma kunder från att äta eller dricka ute, säger Bengt Fasth, förbundsordförande på Svenska Celiakiförbundet.

Anmäl till kommunen, varje gång det blir fel

För att både Espresso House och andra företag ska börja göra rätt krävs det att alla med celiaki säger ifrån, varje gång det blir fel. Det finns mängder av restauranger, caféer, hotell, skolor, sjukhus och andra som serverar mat och som gör seriösa riskvärderingar. Många av dessa serverar glutenfri mat på ett säkert sätt. De finns dock de som brister, oavsett om det gäller felaktig information eller att du serveras gluten trots att du bett om glutenfritt.

Hur anmäler jag?

Varje gång det blir fel så ska det anmälas till kommunen där du blivit serverad maten, oavsett om du ätit eller inte. Läs mer här, och titta på filmen nedanför

Länkar:

Nya anmälan, artikel från FoodMonitor, 18 februari 2022: https://foodmonitor.se/index.php/8260-svenska-celiakifoerbundet-anmaeler-espresso-house-till-konsumentverket-och-stockholms-stad (hela artikeln endast för prenumeranter)

Tidigare anmälan, artikel från FoodMonitor, 27 juni 2020: https://foodmonitor.se/foodmonitorplus/index.php/nyheter/2779-svenska-celiakifoerbundet-anmaeler-espresso-house (hela artikeln endast för prenumeranter)

Video där Sveriges proffsigaste livsmedelsinspektör berättar hur du ska göra om du får fel mat (kort film på youtube)

Checklista för att anmäla felservering av glutenfri kost