Felaktiga uppgifter i Expressen om celiaki och Covid-vaccin

Fredagen den 11 december publicerades en artikel på Expressen.se där med rubriken Grupperna som inte får skydd av nya vaccinen. I artikeln påstås det bland annat, felaktigt, att de nya vaccinen kan ge ett svagare, eller obefintligt skydd mot Covid-19 för människor med celiaki (glutenintolerans).

Svenska Celiakiförbundet har varit i kontakt med forskaren som citeras i artikeln, och det visar sig att hon inte alls sagt till Expressen att personer med celiaki riskerar att få ett svagare eller obefintligt skydd av vaccinen.

Dock bör personer som har allvarliga autoimmuna sjukdomar med svåra symptom, och särskild läkemedelsbehandling, och särskilt de som sedan tidigare har särskilda vaccinrutiner rådgöra med sin läkare hur man ska lägga upp vaccineringen mot det nya coronaviruset. Det handlar då om att bedöma om personen kommer att kunna ta vaccinet på ett säkert sätt, och i samma dos som alla andra.

Men det är alltså en individuell bedömning som patienten gör tillsammans med sin läkare.

Karin Loré, professor och vaccinforskare vid Karolinska institutet, skriver i ett mailsvar till Svenska Celiakiförbundet:

– Det jag blivit tillfrågad om rörde generellt huruvida personer med underliggande svåra autoimmuna sjukdomar eller immunbrist kan vara säkra på att de nya coronavaccinen är effektiva eller inte ger biverkningar. Det finns för lite data kring detta för tillfället men om man brukar vaccinera sig och har klarat det bra finns mycket små risker att ta coronavaccin även om dessa vaccin bygger på nya teknologier. Man får rådgöra med sin läkare. Att få Covid-19 är sannolikt mycket värre. Det är också viktigt att alla som kan vaccinera sig gör det så vi bygger flockimmunitet och kan skydda de som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig vilket nämns i artikeln.

För säkerhets skull förtydligar Karin i ett senare mail att hon alltså inte alls jobbar med celiaki på något sätt. Hon är vaccinforskare och är uppdaterad om de nya vaccinen, vad de innehåller och hur de fungerar.

Svenska Celiakiförbundet har även pratat med Expressen och fått dem att rätta artikeln.

– Jag har pratat med journalisten som skrev artikeln, och han hälsar att han är ledsen att missuppfattningen som ledde till en olycklig formulering har lett till obehag hos våra medlemmar. Det finns nu en fotnot i slutet på artikeln där detta förtydligas, säger Linus Engqvist Richert, ombudsman på Svenska Celiakiförbundet.

Sammanfattningsvis finns det alltså inget som säger att människor med celiaki skulle få ett annorlunda skydd genom att vaccinera sig mot Covid-19 än de som inte har celiaki.

Linus avslutar med att säga att det är viktigt att höra av sig till förbundet om duläser något om celiaki som avviker från det normala. Svenska Celiakiförbundets roll är att bevaka intressena för alla med celiaki, och när vi får korn på något galet tar vi tag i det. Nu är artikeln rättad, och rätt information finns tillgänglig.

 

Kontakta Ombudsman Linus Engqvist Richert med dina frågor på [email protected]

 

UPPDATERING 2020-12-16

Enligt Karin Loré finns det heller inget som säger att personer med diabetes typ 1 skulle få ett annorlunda skydd mot Covid-19, även om det också tidigare nämndes i artikeln.

 

Här kan du läsa mer om Celiaki och Covid-19