Felmärkt produkt från Hans&Greta

Producenten Hans & Greta har lanserat en grov havrefralla som är gluten- och mjölkfri. Produkten är licensierad att bära vår symbol Det Överkorsade Axet, vilket innebär att både glutenhalten och produktionen är kontrollerad av Svenska Celiakiförbundet.

Den grova havrefrallan har blivit godkänd och glutenhalten håller sig väl inom gränsvärdet, men tyvärr har det blivit fel i märkningen med Det Överkorsade Axet på förpackningen. Eftersom den grova havrefrallan innehåller havre så ska enligt reglerna detta markeras i märkningen. Detta har inte skett. Hans & Greta kommer successivt byta ut de felaktiga påsarna, men vi ber våra medlemmar att vara uppmärksamma på att märkningen kan vara felaktig och att produkten innehåller havre.

Märkningen med Det Överkorsade Axet ska alltid åtföljas av en licenskod som gör att produkten blir spårbar. När en produkt innehåller havre ska detta påvisas i licenskoden med ordet ”OATS”. Vi gör det för att uppmärksamma personer som är känsliga mot havre att produkten innehåller detta.