Flera undersökningar visar på gluten i engångsförpackningar

Visste du om att det skulle kunna förekomma gluten i engångsartiklar som förvarar din mat eller i sugrören du dricker ur?
Eftersom många engångsartiklar i plast nu är förbjudna har det tillkommit material som kan innehålla gluten på marknaden, bland annat i form av pastasugrör som kan innehålla vanlig pasta.

När Svenska Celiakiförbundets Ombudsman Linus Engqvist Richert tidigare bad Livsmedelsverket att utreda detta fick han till svar att det då inte finns någon myndighet i Sverige som har kontrollansvar för de plastfria sugrören, då de inte är livsmedel, och inte passar in någon annanstans heller.

Vi på Svenska Celiakiförbundet framförde kritik om detta till Näringsdepartementet och arbetar dessutom med detta på EU-nivå, där vi tillsammans med övriga celiakiförbund i Europa trycker på för att de regler som finns ska följas.

Sedan 1 juli 2021 har kommunerna fått tilldelar tillsyns- och kontrollansvar för kontaktmaterial, vilket omfattar alla material som kan vara i kontakt med livsmedel, men hittills har frågan inte varit prioriterad.

Ombudsman Linus, som är nybliven styrelsemedlem i AOECS – samarbetsorganisationen för celiakiförbunden i Europa, föreläste i veckan om vikten att kunna äta säker mat, med säkra kontaktmaterial på Free From Food- expo i Amsterdam.

Tre oberoende undersökningar av tre olika europiska celiakiförbund visar att gluten kan överföras från kontaktmaterial gjorda av gluteninnehållande spannmål till maten. Resultaten av experimenten visar att den glutenfria maten var kontaminerad av gluten med värden långt över den tillåtna gränsen för glutenfri mat.

AOECS

I detta webbseminarium presenterades resultaten från experimenten för allmänheten för att starta en debatt om riskerna med att använda kontaktmaterial som innehåller gluten och söka efter möjliga vägar framåt.

 

Bild: Shutterstock och AOECS