Forskningsmedel från Celiakifonden 2022

Celiakifonden delar i år ut 200 000 kronor till svensk celiakiforskning.

Följande två projekt får dela lika på pengarna:

Projektet Perinatala virusinfektioner och risken för celiaki hos avkomma: PREDICTA-studien, tilldelas 100 000 kronor, och leds av Daniel Agardh, forskare vid Lunds universitet.

Daniel Agardh och hans kollegor ska undersöka om virusinfektioner från tidig graviditet och vid födseln medför en ökad risk för att utveckla celiaki.

Projektet Kartläggning och utvärdering av den kliniska uppföljningen av barn med celiaki: En regional kohortstudie, tilldelas 100 000 kronor, och leds av Karl Mårild, forskare vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Karl Mårild och hans kollegor ska undersöka om barn med uppföljning inom vården efter celiakidiagnos har bättre följsamhet till den glutenfria kosten än de som inte följs upp inom vården.