Förslag om förändring av Livsmedelsanvisningen

Illustration: Hans von Corswant

Vad händer med Livsmedelsanvisningen?

I november 2023 presenterades en utredning med förslag till förändringar av Livsmedelsanvisningen, alltså den subvention som i dagsläget ger barn med celiaki rätt till subventionerade glutenfria livsmedel som kan hämtas ut på apotek eller på annat sätt till en kostnad på 120 kr per uttag, och med totalt fyra uttag per år.

Celiakiförbundets ombudsman kommenterade förslaget i medlemstidningen CeliakiForum som alla medlemmar fick i början av december 2023, och du kan läsa texten i sin helhet nedan:

 


BARN MED CELIAKI HAR RÄTT ATT TRÄFFA DIETIST

Och rätt att få den glutenfria kosten subventionerad. Det är något Svenska Celiakiförbundet tycker är så självklart att det är svårt att förstå varför den frågan ens behöver diskuteras. Men alla tycker inte som vi. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan länge legat på Socialdepartementet för att livsmedelsanvisningen, alltså subventionen av glutenfri mat till barn ska förändras.

SKR ser väldigt gärna att den helt tas bort. Parallellt med SKR:s uppvaktning har även Celiakiförbundet tydliggjort för Socialdepartementet att livsmedelsanvisningen ska finnas kvar men att den behöver moderniseras.

En översyn av livsmedelsanvisningen planerades redan i början av 2000-talet, och nu, den 9 november 2023, överlämnades en färdig utredning till sjukvårdsministern. Utredaren fick i uppdrag av regeringen i juni 2022 att komma med ett förslag på moderniserat regelverk för att ”skapa en jämlik och ändamålsenlig tillgång till livsmedel för barn”.

Positivt är att åldersgränsen föreslås höjas från 16 till 18 år och därmed omfatta alla barn, enligt barnkonventionen. Men flera av förslagen riskerar att urholka och försämra förskrivningen av glutenfria livsmedel.

Egenavgiften, alltså det som betalas varje gång man hämtar ut förskrivna livsmedel, föreslås höjas från dagens 480 kr per år till dryga 2 500 kr per år. Dessutom föreslår utredaren att regionerna själva ska få bestämma vilka produkter de ska kunna förskriva, och ansvara för inköp och distribution.

SÄMRE UTBUD

Eftersom vissa regioner redan i dag struntar i befintlig lagstiftningen har vi redan facit på hur det kan bli när regionerna själva får välja vilka livsmedel som ska förskrivas. Bland annat har region Kalmar och Stockholm valt att strunta i Läkemedelverkets lista, som omfattar cirka 70 produkter och är den som ska användas.

I stället för ett brett och varierat utbud finns det nu drygt tio produkter, som enligt flera dietister som kontaktat Celiakiförbundet, dessutom inte är särskilt näringsrika. Från föräldrar har vi fått höra att produkterna heller inte gillas av barnen.

Både dietister och föräldrar berättar att produkterna dessutom ofta är slut på regionens lager. Den som får medicin utskriven av läkare betalar inte mer än 2 600 kr per år, resten täcks av läkemedelsförmånen.

Men för barn som får sin glutenfria kostbehandling utskriven blir det en ytterligare kostnad på ca 2 500 kr per år om de samtidigt äter medicin. Självklart bör även den glutenfria kostbehandlingen rymmas inom läkemedelsförmånen, som annan förskriven medicinsk behandling.

KONTANTERSÄTTNING DISKUTERAS

Det finns inget skarpt förslag men i utredningen diskuteras en kontantersättning i stället för livsmedel på recept. Kontantersättning må bra men nivån som diskuteras är endast 2500 kr per år och bygger på Konsumentverkets uträkning av matkostnader. En uträkning, som enligt Konsumentverket självt, inte visar den totala merkostnaden för glutenfri kost.

Celiakiförbundet är kritiska till att utredningen inte gett experter i uppdrag att räkna på den totala merkostnaden, så att det finns ett bra underlag att utgå ifrån, både för ett kontantbidrag, men även för att kunna bedöma livsmedelsanvisningens värde för patienten.

Celiakiförbundet befarar dessutom att kontantbidrag ger oönskade effekter för barnens uppföljning inom vården. Region Halland och Västra Götaland gick för några år sedan över till kontantbidrag, och flera föräldrar i dessa regioner har nyligen vittnat om att barn med celiaki inte längre följs upp hos dietist, eller läkare.

Förslagen från utredningen ska nu ut på remiss, och vi kommer att framföra Celiakiförbundet åsikter för att det nya systemet ska bli så bra som möjligt.