Handikappförbunden byter namn till Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden bytte i dag vid sin kongress namn till Funktionsrätt Sverige.

Det nya namnet hänvisar till det nya begreppet funktionsrätt, som innebär rätten för en person som har en funktionsnedsättning till självbestämmande och full delaktighet.

Svenska Celiakiförbundet  är sedan 1982 ett av medlemsförbunden i samarbetsorganisationen som nu heter Funktionsrätt Sverige. Organisationen samlar 41 funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor med olika funktionshinder. Uppdraget är att driva övergripande frågor gentemot regering, riksdag och centrala myndigheter. Målet är ett samhälle för alla.

Läs mer om organisationen och begreppet funktionsrätt på Funktionsrätt Sveriges nya webbplats