Hårda regler down under

Australien har den striktaste gränsen i världen för glutenfritt. Här är det 0 ppm som gäller. Svenska Maria Jönsson arbetar med godkännande av glutenfritt på Coeliac Australia.

TEXT JENNY RYLTENIUS

FOTO PRIVAT

– Jag har haft celiaki i 20 år och under studietiden arbetade jag ideellt för Coeliac Australia, som celiakiförbundet heter här, säger Maria Jönsson. Efter studierna fick Maria anställning på organisationen och i dag arbetar hon med två olika program inom partnerskap och sponsring. Det ena handlar om godkännande av glutenfria livsmedel. Det andra om godkännande av restauranger som kan erbjuda säker glutenfri servering.

I Europa har celiakiförbunden diskuterat i flera år om hur en  gemensam europeisk certifiering skulle kunna gå till. Projektet har fått namnet Eating out och förhoppningsvis är vi bara något år ifrån att det lanseras i hela Europa. Maria beskriver programmet som tufft för restaurangerna. Det tar  mellan tre och sex månader att bli godkänd. Restaurangpersonalen genomgår en stor granskning tillsammans med en dietist där man tittar på allt från recepten, tillagning och ingredienser, till hur man kommunicerar med matgästerna om vad maten innehåller. De restauranger, cafeér och bagerier som godkänns får lov att använda Coeliac Australias logotyp i sin marknadsföring. Efter detta bekräftar en utomstående expert, som besöker lokalen, att de följer rutinerna, berättar Maria Jönsson.

– När våra medlemmar ser logotypen kan de vara säkra på att de kan äta där utan att behöva oroa sig. Förbundet tog initiativet till projektet 2014. Vi har gjort omfattande medlemsunder-sökningar som visar att den största utmaningen för medlemmarna är att just äta ute, säger Maria.Nu är man uppe i 33 restauranger runtom Australien som är godkända av Coeliac Australia, varav 20 ligger i Melbourne, som brukar kallas ”Australiens mathuvudstad”.

– Om några av era läsare funderar på att åka hit så har vi en lista över alla restauranger på vår hemsida coeliac.org.au, tipsar Maria.Det andra projektet som Maria koordinerar är godkännandet av glutenfria livsmedel. Här har Australiens motsvarighet till Livsmedelsverket bestämt att en produkt inte får innehålla något gluten för att kallas glutenfri. (De lägsta halterna man kan mäta med dagens teknik är 5 ppm och i vissa typer av livsmedel 3 ppm, reds. anm.)

För att istället läsa artikeln som PDF klicka här: