Hjärndimma vid celiaki – Både psyke och nervsystem påverkas

Hur vanligt det är med dessa symtom har nätverket Beyond Celiac tagit reda på. Trots att celiaki kan ge hundratals symptom fokuserar vården nästan enbart på de gastrointestinala. Det vill säga sådana som magsmärta, uppblåsthet och diarré.

Det patientdrivna nätverket Beyond Celiac gjorde nyligen en undersökning för att ta reda på vilka symtom celiakister som råkat få i sig gluten upplever. Drygt 1 500 har svarat och av dessa upplevde över 90 % att de blev onaturligt trötta om de fått i sig gluten. Andra vanliga psykologiska besvär efter glutenexponering var lättretlighet, ångest och nedstämdhet. När det gäller symtom kopplade till nervsystemet upplever så många som 86 procent hjärndimma, det vill säga en känsla av att det är svårare att tänka, förstå och komma ihåg om de fått i sig gluten. Den näst vanligaste neurologiska reaktionen är huvudvärk eller migrän (71 %) följt av ledvärk (64 %). Över hälften av deltagarna fick alla dessa tre symtom.

De här resultaten, menar Beyond Celiac, visar att läkare behöver vara mer uppmärksamma på icke-gastrointestinala symtom vid celiaki. Dessutom efterlyser nätverket mer forskning om kopplingen mellan celiaki och symtom som trötthet och hjärndimma.