Individuell försäkring säkraste kortet vid celiaki

Artikel publicerad i CeliakiForum nr 1-2019.

Gruppförsäkring täcker sällan celiaki. För att få ersättning vid celiaki krävs oftast en individuellt tecknad försäkring som omfattar celiaki. Något de flesta försäkringsbolag erbjuder.

TEXT JENNY RYLTENIUS

I förra numret av tidningen fick Celiakiförbundets ombudsman Linus Richert frågan om det går att få ut försäkringsersättning vid celiaki. Lite förenklat blev svaret att det då behövs en gällande sjuk- och olycksfallsföräkring som lämnar ersättning för celiaki.
Efter detta har många hört av sig till sina försäkringsbolag, och fått lite olika besked om vad om ingår i deras försäkringar.
Flera medlemmar har fått ut sina försäkringspengar, men det är många som inte haft en sjuk- och olycksfallsförsäkring, och ofta har då celiaki inte omfattats av försäkringen.
– Många hörde av sig och berättade att de fått negativa besked eftersom de ofta haft en gruppförsäkring som inte omfattar celiaki – och i vissa fall även ett otrevligt bemötande från specifikt Folksam, säger Linus Richert.
Folksam har gett information till flera av Celiakiförbundets medlemmar att företaget inte har någon sjuk- och olycksfallsförsäkring som omfattar celiaki. Efter att Celiakiförbundet undersökt saken visar det sig att detta är en felaktig information. Försäkringen täcker visst celiaki.
– Vi beklagar att medlemmar i Svenska Celiakiförbundet har fått felaktig information om våra försäkringar och ber om ursäkt till dem som upplevt sig ha blivit otrevligt bemötta. Vi har förtydligat vår information så att det inte ska råda några oklarheter om vad som gäller, säger Helena Roos, Affärschef Personriskförsäkring på Folksam.
Linus Richert vill passa på att förtydliga att gruppförsäkring är en typ av försäkringslösning som vanligtvis fackföreningar, organisationer och arbetsgivare förhandlar fram med ett försäkringsbolag för sina medlemmar eller anställda.
– En gruppförsäkring omfattar sällan celiaki i sitt grundutförande, men det kan skilja sig åt mellan olika försäkringar och mellan olika försäkringsbolag. Ta ett snack med ditt försäkringsbolag och se vilken försäkringslösning som passar dig bäst, säger Linus Richert.
Det finns dessutom flera olika sorters försäkringar med snarlika namn, som förvillar lite. Sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring är försäkringar som ger ersättning för lite olika saker. Av dessa tre är det sjuk- och olycksfallsförsäk-ring som normalt omfattar celiaki.
– Men vilka diagnoser som ingår kan förändras över tid, så det kan vara bra att hålla koll på hur försäkringsvillkoren förändras, säger Linus Richert.
Ju större försäkringsbelopp du har valt, desto högre månadsavgift – men samtidigt också en större summa pengar vid nydiagnostiserad celiaki.


För att istället läsa artikeln som PDF klicka här: