Intervju i tidningen Hälsa

Svenska Celiakiförbundets ordförande Bengt Fasth har blivit intervjuad av tidningen Hälsa om bland annat nationella kostråd för celiaki.

– Många upplever det som väldigt svårt att navigera bland allt det som skrivs. Ofta är uppgifterna motstridiga och det skapar en enorm osäkerhet. För den som har celiaki, som är en sjukdom, är det jätteviktigt att veta vad man kan äta och vad man bör undvika.

Även bland dietister och vårdpersonal skiljer sig kunskapen och råden åt, berättar Bengt Fasth.

Du kan läsa hela intervjun här