Härmed inbjuds Du och eventuella familjemedlemmar till årsmöte för Celiakiföreningen den 9 mars 2017, klockan 19.00, i källarlokalen på Mellankullagatan 2 i Hässleholm.

Då föreningen bjuder på förtäring önskar vi att Ni meddelar att Ni kommer senast den 1 mars till Yvonne, 070 307 19 25 .