Välkommen på årsmöte den 7 mars 2018, klockan 18.30, i källarlokalen på Mellankullagatan 2 i Hässleholm.

Då föreningen bjuder på förtäring önskar vi att Ni meddelar om Ni tänker deltaga senast 1 mars till Yvonne 070-307 19 25 eller Anna 0479-147 13.

Välkomna!