Celiakiförbundet

Årsmöte Celiakiföreningen Gotland

Händelsen äger rum: 2020-02-18

18 februari 2020 kl 18:00
Kroppkakor med årsmöte
Välkommen till Restaurang Ehabs på Kopparsviksområdet (adressen är Färjeleden 5 D i Visby) för att äta gluten- och laktosfria kroppkakor. Det kommer att erbjudas kroppkakor både med köttfyllning och med vegetarisk fyllning.
Vi inbjuder samtidigt också till årsmöte med vår lokalförening av Celiakiförbundet. Se mer angående årsmötet nedan.
Föreningen bjuder alla medlemmar på denna middag, men vi behöver din anmälan senast den 10 februari. 150:- per person för icke medlem. Ange vilken typ av kroppkakor som önskas. Anmälan görs per mail till [email protected] eller per telefon/sms till 070-561 61 54 (Gertrud).

Lite information om årsmötet
Vi har ett kort arbetsår bakom oss i Celiakiföreningen Gotland eftersom vi startade upp först den 22 augusti 2019. Det innebär att vi skattemässigt har ett förlängt räkenskapsår (201908 – 202012) och att det därför kommer att bli en enklare verksamhetsrapport och ekonomirapport istället för ordinarie redovisningar.
På årsmötet i augusti valdes Katarina Hedlund till ordförande och Catrin Hägbom som styrelseledamot fram till årsmötet 2021. Gertrud Lindby valdes till kassör fram till årsmötet 2020. Det är därför bara Gertrud som är i tur att avgå. Vi har tyvärr inte lyckats få fram en valberedning, men Gertrud är beredd att ställa upp för omval för två år. Om det finns någon mer intresserad som vill arbeta i styrelsen, så hör gärna av er. Årsmötet kan i så fall ta ställning till om vi ska utöka styrelsen.
Vill du lämna in en motion till årsmötet så gör det per e-post till [email protected] eller per post till Celiakiföreningen Gotland, c/o G Lindby, Gråbo Torg 5, 621 51 Visby.
Ett viktigt beslut ska också tas om stadgeförändringar. Eftersom Celiakiförbundet inte längre företräder personer med allergi mot mjölk och soja behöver ändring göras, samt även ett par mindre organisatoriska ändringar.
Allt material för årsmötet kommer att finnas på plats den 18 februari, men den som vill ha information i förväg kan höra av sig, så skickar vi. Det finns tillgängligt ca en vecka före årsmötet.
Med hälsningar
Katarina Hedlund, ordf. Catrin Hägbom, sekr. Gertrud Lindby, kassör