Celiakiförbundet

Digitalt årsmöte

Händelsen äger rum: 2022-02-22

Vårt årsmöte kommer att hållas digitalt tisdagen den 22 februari kl 19.00 via teams.

 

Länk ligger här som kommer tar dig vidare till mötet när det är dags.  Klicka här för att delta i mötet

Har du ej teams inlagd i din dator så kommer webbläsaren öppna en webbsida där du först väljer att tacka nej till ta hem app för att sedan på sidan välja : Fortsätt i webbläsaren.

Revisionsberättelse 2021 sign Årsmöteshandlingar 2022