Celiakiförbundet

Kallelse till Årsmöte 2018

Händelsen äger rum: 2018-03-11

11 mars klockan 11,00 i Brukarhuset , Mellringevägen 120 Örebro.

Efter årsmötet kommer Gabriel Stenström att informera om kontantstöd.

Förtäring kommer att serveras.

Anmälan till Monica senast 5 mars, 0586-140 93

Årsmöteshandlingar finns att tillgå från 25 februari.

Hjärtligt välkommen

Mer information kommer