Celiakiförbundet

Kallelse till årsmöte 2023

Händelsen äger rum: 2023-03-05

Kallelse till Celiakiföreningen Sörmlands årsmöte 2023


Dag:
5/3–2023

Tid: kl. 12:00 – 15:00

Plats: Celiakiföreningen Sörmlands lokal i Flen, Brogetorpsvägen, 642 33 Flen

Det kommer bjudas på lättare lunchförtäring.
Eftermötet kommer det även delas ut goodiebags till alla som deltagit.

Handlingar inför årsmötet kommer finnas på vår hemsida senast två veckor innan mötet: https://www.celiaki.se/foreningar/sodermanlands-lan/

Anmälan senast den 20/2–2023*

Anmälan sker till [email protected] eller till Ellinor på telefonnummer: 073–0870502

Meddela andra allergier och Specialkost.

*Om anmälan ej sker innan den 20/2–2023 så kan vi inte utlova en lättare lunchförtäring.


Dagordning vid årsmötet

1. Mötets öppnande

2.Val av årsmötesfunktionärer

a) Ordförande

b) Sekreterare

c) Två protokolljusterare tillika rösträknare

3.Fastställande av röstlängd

4.Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna

5.Godkännande av dagordning

6.Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2022

7.Revisorernas berättelse 2022

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda

10.Behandling av motioner

11.Behandling av styrelsens och revisorernas förslag

12.Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2023

13.Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång

a) Ordförande (2 år)

b) Kassör (1 år kvar)

c) En ledamot (1år kvar)

d) En ledamot (2 år)

14.Val av två revisorer (1 år)

15.Val av valberedare, (fram till nästa ordinarie årsmöte)

16.Stadgar

17.Övriga frågor

18.Mötet avslutas

 Välkommen!