Celiakiförbundet

Mat för livet

Mat för livet 2017

Välkomna till Kista mässan 2017
Fredag den 10 november kl 11-18
Lördag den 11 november kl 10-16

Föreningen betalar till baka entrén

Vi har gjort så här i år att
Visa medlemskort för att få rabatt och betala inträdet. Skicka sedan in kvitto med samtliga medlemsnummer på samt kontonummer dit pengarna ska skickas.