KAN VIRUS LIGGA BAKOM CELIAKI?

TEXT JENNY RYLTENIUS FOTO LUNDS UNIVERSITET

Forskare vid Lunds universitet har fått 23 miljoner från den amerikanska hälsomyndigheten för att identifiera ett eller flera, virus, som kan utlösa en eventuell infektion som leder till att man får celiaki.

I så fall kan man fundera på om celiaki går att vaccinera bort, säger Daniel Agardh, läkare och forskargruppschef vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.
Tillsammans med kollegor i USA och Finland ska hans forskargrupp analysera 20 000 avföringsprover från barn. Studien ska genomföras under fyra år och är den hittills mest omfattande i sitt slag i världen.

Barnen, som kommer från flera olika länder, ingår i TEDDY-studien och har under många år lämnat avföringsprover. Några barn har med tiden utvecklat celiaki, andra inte. Detta ger forskarna möjligheten att studera om barnen under sin uppväxt haft någon virusinfektion som senare kan kopplas till att de insjuknat i celiaki.
En analys av avföringsproverna visar om det förekommer arvsmassa från olika virus. Den visar också tarmflorans sammansättning av godartade och mindre godartade bakterier.
– Vi vill se om det finns någon rubbning, eller skillnader, i uppbyggnaden av olika tarmbakterier innan sjukdomen uppstod. Vi vill också undersöka om en tarmrubbning i så fall kan kopplas till, en tarminfektion, intag av antibiotika eller probiotika, säger Daniel Agardh.

Studien bygger på tidigare fynd som visat att virus och kosten är bland de viktigaste faktorerna bakom utvecklingen av celiaki hos barn med ärftlig risk.
Ett sådant fynd är att föräldrar till barn som utvecklat celiaki rapporterat att barnet haft en magtarminfektion tre månader före insjuknandet. Ett annat fynd är en mindre studie där de som utvecklat förstadium till celiaki hade högre förekomst av enterovirus, ett av våra vanliga förkylningsvirus, i sina prover än de som inte hade ett förstadium till celiaki.
Studien sker i samarbete mellan Lunds universitet och universitetet i Tammerfors samt de amerikanska universiteten Baylor College of Medicine och University of Florida.

Läs mer om Teddy studien här

Daniel Agardh är en del av Svenska Celiakiförbundets vetenskapliga råd, läs mer om rådet här