Lantmännen Cerealia återkallar GoGreen Helt Bovete

GoGreen Helt Bovete återkallas från marknaden eftersom ett parti av produkten inte är helt fritt från gluten, och kan utgöra en hälsorisk för personer som har celiaki eller spannmålsallergi.

Lantmännen Cerealia återkallar GoGreen Helt Bovete 400g då ett parti av produkten vid en kontrollanalys visat sig innehålla halter av gluten som överskrider EU:s gränsvärde för glutenfria produkter. Det är inte skadligt för konsumenter som tål spannmål innehållande gluten att konsumera produkten.

Åtgärden gäller enbart förpackningar med bäst före-datum 07-06-2024 och 31-07-2024, och försäljningen av artikeln är stoppad hos alla återförsäljare.

Läs mer här.