Härmed inbjuds Du och eventuella familjemedlemmar till årsmöte för Celiakiföreningen i Hässleholm den 7 mars 2019, klockan 18.30 i källarlokalen på Mellankullagatan 2 i Hässleholm.
Då föreningen bjuder på förtäring önskar vi att Ni meddelar om Ni tänker delta och intolerans senast den 1 mars till Anna 0479 -14713 eller Yvonne 070-3071925.